06-27445313 mail@merelvandorp.nl

Welke vooroordelen over criminele jongeren kloppen en met welke kunnen we beter afrekenen? Mijn boek Jeugdige Delinquenten maakt duidelijk hoe factoren als etniciteit, vrienden, opvoeding en woonplek de ontwikkeling van crimineel gedrag beïnvloeden. Het boek is geschreven voor studenten, beleidsmakers, juristen en professionals in de jeugdzorg.

Jeugdige delinquenten beschrijft jeugdcriminaliteit aan de hand van interviews met hulpverleners, wetenschappers, juristen en jongeren. Ook geeft het uitleg over onderzoek, theorieën, programma’s en methoden, en wisselt dat af met verhalen uit de advocatuur. Zo biedt het een brede blik op de complexiteit van delinquentie vanuit pedagogisch, psychologisch, sociaalwetenschappelijk en juridisch oogpunt.

Jeugdige delinquenten geeft handvatten om de achtergronden van jongeren met een criminele carrière te begrijpen. Deze kunnen worden ingezet om agressief en antisociaal gedrag tegen te gaan. Het boek is te gebruiken als lesstof en te lezen als vakliteratuur of als populairwetenschappelijke literatuur voor lezers die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij delinquente jeugd.

U kunt mij als spreker vragen over onder meer delinquentie, etniciteit en asociaal gedrag, de ontwikkeling van agressie bij jonge kinderen, traumatische jeugdervaringen in samenhang met criminaliteit, en risicofactoren (prenataal, omgeving, opvoeding, pedagogisch klimaat).

Ter ere van de boekpresentatie organiseerde en presenteerde ik het seminar ‘Jeugdige Delinquenten’. Maar liefst honderd deelnemers discussieerden met het panel bestaande uit strafrechtadvocate Semra Aytemur, pedagogisch werker Aziz Akhath, kinderrechter Susanne Tempel en onderzoeker Sheila Adjiembaks; luisterden naar de lezing over online criminaliteit van hoogleraar Jeugdcriminologie Frank Weerman en naar mijn lezing ‘Dader of slachtoffer?’.

Interesse in mij als spreker of auteur? Mail graag!

11 + 10 =

Merel van Dorp
06-27445313
mail@merelvandorp.nl